ฝึกอบรม "เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop รุ่นที่ 3 "

   เน้นพิเศษภาพบุคคล และ ภาพวิว ภาพ 2 ประเภทนี้คือภาพที่เราชอบถ่ายภาพกันมากที่สุด

   วันอาิทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2552 เวลา 8.30 -17.30 น.
   ณ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา โรงแรมสวนสุนันทา ห้อง มุจรินทร์
   
   ค่าฝึกอบรม พิเศษ เพียง 1,000 บาท/ท่าน เท่านั้น ราคาพิเศษเฉพาะรุ่น นี้เท่านั้น
   (ทุกท่านต้องนำ Computerมาด้วย ควรมี Photoshop CS3 หรือ CS 4 ในเครื่อง)
   
   

   เนื้อหาการฝึกอบรม

   - Color Management System (CMS) แบบประยุกต์การใช้งานตกแต่งภาพ...

   - Working space/ Assigning profile/ Color Setting - แปลกใจไหมครับ ถ่าย Raw บางคนภาพตุ่น
    ไม่สวย... แก้ยังไงติดตามได้

   - Histogram - เจาะลึก รู้จริง เพื่อการนำไปใช้

   - การตกแต่ง แก้ไข
    Basic Adjustments/ Masking

   - Levels / Curves/ Adobe Raw แบบลงลึก

   - Color Corrections

   - Blending modes

   - Sharpen - แบบไหนดี ไม่ดี แล้วเทพทั่วโลก ใช้ยังไง....

   - Portrait Retouch การถ่ายภาพบุคคล หน้าเด้ง หน้าเีนียน ผิวสวย เรื่องนี้เลย

  - Landscape Retouch ภาพวิวที่เราถ่าย หากยังไม่ดีพอ แต่งให้งามขึ้น ต้องเรื่องนี้ ใช้จริง ใช้บ่อย

  ** ฝึกอบรมด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยผู้สอนจะให้พื้นฐานที่เราละเลย แต่สำคัญ และ ต่อยอด
      ในสิ่งที่นำไปใช้ได้ ในการถ่ายภาพจริง ๆ .. แล้ว ภาพถ่ายของคุณจะสวยขึ้น
        .. คุณจะใช้โปรแกรม Photoshop ได้คุ้มขึ้น **

  ** รายละเอียดการฝึกอบรมตกแต่งภาพ คลิกที่นี่ **

 ** จองการฝึกอบรมแบบ On-line ได้ที่นี่ **

 
  

   
   
   
   
   
   
   

multiply : Aonnie: Niroot : RuTE :Probird : A4 :
เว็บเพื่อนบ้าน : ohophoto.com : thai76.com : fhappy.com : yodtip.com : kengpasa.com :fotoaroma
  thaieagle :